De grondi­ge spoel­ing van verwarmingssystemen

Sanol® H‑15 green

Rei­ni­gings­mid­de­len voor ver­warmings- en koelsystemen
FUNCTIE

De ver­warming­srei­ni­ger Sanol® H‑15 green is een sinds tien­tal­len jaren beproefd disper­ge­er­middel voor ver­warmings- en koel­sys­te­men. Ver­warming­s­in­stal­la­teurs kiezen voor de betrouw­ba­re bud­get­vri­en­de­li­jke en een­vou­dig uit te voe­ren ver­warming­sspoel­ing met Sanol® H‑15 green.

Het guns­ti­ge alter­na­tief voor een inwen­di­ge san­e­ring van de bui­zen of zelfs voor de inbouw van een nieu­we ver­warming­s­in­stal­la­tie. Sanol® H‑15 green is nu nog milieuvriendelijker.

GESCHIKT VOOR

Sanol® H‑15 is geschikt voor alle ges­lo­ten water­cir­cuit­sys­te­men zoals ver­warming­s­in­stal­la­ties, koel­sys­te­men en tech­ni­sche installaties.

PROSPECTUS (PDF)

Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy