De gron­di­ge spoeling van verwarmingssystemen

Sanol® H‑15 green

Rei­ni­gings­mid­de­len voor ver­war­mings- en koelsystemen
FUNCTIE

De ver­war­ming­s­rei­ni­ger Sanol® H‑15 green is een sinds tient­al­len jaren bepro­efd disper­ge­er­mid­del voor ver­war­mings- en koel­sys­te­men. Ver­war­mings­in­stal­la­teurs kiezen voor de betrouw­ba­re bud­get­vrien­de­li­j­ke en een­vou­dig uit te voe­ren ver­war­ming­ss­poeling met Sanol® H‑15 green.

Het guns­ti­ge alter­na­tief voor een inwen­di­ge sane­ring van de bui­zen of zelfs voor de inbouw van een nieu­we ver­war­mings­in­stal­la­tie. Sanol® H‑15 green is nu nog milieuvriendelijker.

GESCHIKT VOOR

Sanol® H‑15 is geschikt voor alle ges­lo­ten water­cir­cuit­sys­te­men zoals ver­war­mings­in­stal­la­ties, koel­sys­te­men en tech­ni­sche installaties.

PROSPECTUS (PDF)

Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy