ELYSATOR® trio .1

Het beproef­de met nog meer functionaliteit!
FUNCTIE

De ELYSATOR® trio .1 is het eni­ge bescherm­ap­pa­raat tegen cor­ro­sie dat 4 func­ties in één toes­tel combineert:

  • Ont­gas­sing door een microgasbellenafscheider
  • Anode­be­scher­ming door mid­del van een reac­tie­ve anode
  • Magnee­tstromingsfil­ter door een hoogvermogensmagneet
  • Ook nieuw met een ver­vang­ba­re filter

Op die manier wor­den de waar­de­vol­le meta­len com­po­nen­ten in het ver­warming­ssys­teem nog beter beschermd tegen roest en slik, en zo wor­den sto­r­in­gen voorkomen.

GESCHIKT VOOR

Ver­warming­s­in­stal­la­ties in een­ge­zins- en meer­ge­zins­wo­nin­gen met een water­in­houd van max. 5000 l.

Ter ere van ons jubi­le­um heb­ben wij een serie met goud­kleu­ri­ge front­pla­ten geproduceerd.

 

Vari­an­ten

ELYSATOR® trio 10.1, instal­la­ties tot 500 l
ELYSATOR® trio 15.1, instal­la­ties tot 1500 l
ELYSATOR® trio 25.1, instal­la­ties tot 5000 l

PROSPECTUS (PDF)

HANDLEIDING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

Video

ELYSATOR trio — Test Report (PDF)

Pre­vious Version 

Opti­on

 

 

Manu­el / Anlei­tung (PDF)

ELYSATOR® trio, Neben­an­schluss-Set
ELYSATOR® trio, auxil­lia­ry conec­tion-set
ELYSATOR® trio, ensem­ble de rac­cor­de­mentpour l’in­stal­la­ti­on dans le cir­cuit de dérivation

 

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum