Rost­schutz für Hei­zungs­an­la­gen

ELYSATOR® trio .1

Doka­za­ni uređaj s još više funk­ci­ja!
FUNKCIJA

ELYSATOR® trio .1 jedi­ni je uređaj za zašti­tu od koro­zi­je koji kom­bi­ni­ra 4 funk­ci­je.

  • otplin­ja­van­je pomoću sepa­ra­to­ra mikrom­jehu­rića pli­na
  • zaš­t­i­ta anode pomoću žrt­ve­ne anode
  • zadrža­va mulj i česti­ce hrđe pomoću magne­ta viso­kih per­forman­si
  • novi i s prom­jen­jiv­im fil­trom

Time se dra­goc­je­ne metal­ne kom­po­nen­te u sus­ta­vu gri­jan­ja još bol­je šti­te od hrđe i mul­ja, čime se sprječa­va­ju smetnje.

PRIKLADNO ZA

sust­ave gri­jan­ja u jed­noo­bi­tel­js­kim i višeo­bi­tel­js­kim kuća­ma s udjelom vode do 5000 l.
ELYSATOR trio 10.1 =  Hei­zungs­an­la­ge < 500 Liter exklu­siv Spei­cher.

Za našu obljet­ni­cu proiz­ve­li smo seri­ju sa zlat­nim prednjim limom.

Vari­jan­te

ELYSATOR® trio 10.1, sus­ta­vi do 500 l
ELYSATOR® trio 15.1, sus­ta­vi do 1500 l (usko­ro u pro­da­ji)
ELYSATOR® trio 25.1, sus­ta­vi do 5000 l (usko­ro u pro­da­ji)

Pro­spekt (PDF)
UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Datenschutz/Impressum