Geen mine­ra­len — geen scha­de door kalk

PUROTAP® ​lea­der

Het demi­ne­ra­li­se­ring­stoes­tel met het wis­sel­pa­troon­sys­te­em
FUNCTIE

Demi­ne­ra­li­se­ring­stoes­tel met wis­sel­pa­troon. Voor de eers­te vul­ling en de demi­ne­ra­li­se­ring van cir­cu­la­tie­wa­ter. Met geïn­te­gre­erd meet­toes­tel. Een draad­lo­ze zen­der maakt de auto­ma­ti­sche uit­scha­ke­ling van exter­ne toestel­len mogeli­jk, zoals pom­pen en elek­tro­ma­gne­ti­sche klep­pen. Draad­lo­ze stek­ker (ont­van­ger) optioneel ver­kri­jg­baar. Het wis­sel­pa­troon PUROTAP® L60 high­power of PUROTAP® L50 nexi­on kan een­vou­dig en scho­on in het toes­tel wor­den geplaatst.

Radio­stek­ker
Een draad­lo­ze zen­der maakt de auto­ma­ti­sche uit­scha­ke­ling van exter­ne toestel­len mogeli­jk, zoals pom­pen en elek­tro­ma­gne­ti­sche klep­pen. 433.92 MHz.
Met SEV 1011 stek­ker type 12 (1‑fase stek­ker vol­gens Zwits­er­se norm)

 

 

GESCHIKT VOOR

101702  PUROTAP® L60 high­power:
Het kwa­li­teitshars met het gro­te bereik. Geschikt voor alle instal­la­ties.
Capa­ci­teit 60 m³ bij 1°fH / 34 m³ bij 1°dH

101727  PUROTAP® L50 nexi­on:
Het hars in pre­mi­um-kwa­li­teit met een over­schot aan anio­nenhars. pH-rege­lend.
Voo­ral aan te beve­len voor instal­la­ties van de nieu­we genera­tie.
Capa­ci­teit 50 m³ bij 1°fH / 30 m³ bij 1°dH

PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video PUROTAP lea­der
Video Dis­play

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz