Geen mine­ra­len — geen scha­de door kalk

PUROTAP® com­pen­so

Sta­tion­air navul­sys­teem voor suppletiewater
FUNCTIE
Wand­sta­ti­on voor het demi­ne­ra­li­se­ren van sup­p­le­tie­wa­ter in gro­te­re ver­warmings- en koel­sys­te­men. Ket­el­scha­de door kal­kaf­zet­tin­gen wordt ver­me­den. Met alle geïn­te­gre­er­de meet- en regel­ap­pa­ra­tuur. Geen stroo­ma­ans­lui­ting ver­eist. Geschikt voor het voor­scha­kelen aan een auto­ma­tisch bevoorradingssysteem.
GESCHIKT VOOR

alle gro­te­re ver­warmings- of koel­sys­te­men met een bevo­or­ra­dings­be­hoef­te van 50 – 1.000 l per jaar

 

VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN

PUROTAP® com­pen­so 2
PUROTAP® com­pen­so 12
PUROTAP® com­pen­so 25
PUROTAP® com­pen­so 50

PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy