Voor een ener­gie-effi­ciën­te verwarming

ELYSATOR® indus­tri­al

Cor­ro­sie­be­scher­ming voor gro­te­re verwarmingssystemen
FUNCTIE

De ELYSATOR® is een bepro­efd cor­ro­sie­be­scher­ming­s­ap­pa­r­aat dat tege­li­j­ker­tijd zuur­stof en zuren uit het ver­war­ming­s­wa­ter haalt en het restant fil­tert. Op die manier kun­nen de waar­de­vol­le meta­len com­po­nen­ten van het ver­war­ming­s­sys­te­em tegen roest en slik also­ok tegen sto­rin­gen beschermd worden.

GESCHIKT VOOR

ver­war­mings­in­stal­la­tie met een water­in­houd van mini­maal 5´000 l

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz