Voor een ener­gie-effi­ci­ën­te verwarming

ELYSATOR® indus­tri­al

Cor­ro­sie­be­scher­ming voor gro­te­re verwarmingssystemen
FUNCTIE

De ELYSATOR® is een beproefd cor­ro­sie­be­scher­ming­sap­pa­raat dat tege­li­jker­tijd zuur­s­tof en zuren uit het ver­warming­swa­ter haalt en het res­tant fil­tert. Op die manier kun­nen de waar­de­vol­le meta­len com­po­nen­ten van het ver­warming­ssys­teem tegen roest en slik also­ok tegen sto­r­in­gen beschermd worden.

GESCHIKT VOOR

ver­warming­s­in­stal­la­tie met een water­in­houd van minim­aal 5´000 l

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy