Vol­gens de norm en het voor­schrift van de fabrikant

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­ly­se­kof­fer verwarmingswater

Mine­ra­len en zou­ten in tech­ni­sche water­cir­cuits zor­gen voor cor­ro­sie en aans­lag. Zuren bescha­di­gen de metaal­ach­ti­ge werkstoffen.

Een regel­ma­ti­ge ana­ly­se van het ver­warming­swa­ter is de eers­te stap naar een sto­rings­vri­je werking.

 

  • pH-waar­de in zout­arm water
  • geleid­baar­heid in µS/cm
  • tota­le hardheid
  • fysi­sche parameters

 

VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy