Vol­gens de norm en het voor­schrift van de fabri­kant

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­ly­se­kof­fer ver­war­ming­s­wa­ter

Mine­ra­len en zou­ten in tech­ni­sche water­cir­cuits zor­gen voor cor­ro­sie en aans­lag. Zuren bescha­di­gen de metaal­ach­ti­ge werk­stof­fen.

Een regel­ma­ti­ge ana­ly­se van het ver­war­ming­s­wa­ter is de eers­te stap naar een sto­rings­vri­je werking.

 

  • pH-waar­de in zout­arm water
  • geleid­baar­heid in µS/cm
  • tota­le hard­heid
  • fysi­sche para­me­ters

 

VERSCHILLENDE EIGENSCHAPPEN

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

HANDLEIDING (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz