Vei­lig ver­warming­swa­ter dat vol­do­et aan de norm

PUROTAP® HF high­power hars

De beproef­de hars met het gro­te bereik voor con­ven­tio­n­ele verwarmingsinstallaties
FUNCTIE

Getes­te 2‑componenten meng­bedhars met een groot anio­nen­har­sa­an­de­el voor een betrouw­ba­re, vol­le­di­ge ontzou­ting bij een gecon­tro­leer­de pH-waar­de. Fil­tert kalk en agres­sie­ve zou­ten uit het water.
Voor het waar­bor­gen van een onbe­ris­pe­li­jke en lang­du­ri­ge werk­ing van PUROTAP®-toestellen wordt gead­vi­se­erd om uit­s­lui­tend PUROTAP®-mengbedhars te gebruiken.

GESCHIKT VOOR
het bereiden van vul- en sup­p­le­tie­wa­ter voor ver­warm­in­gen en koel­in­stal­la­ties, rei­ni­gings­wa­ter voor zon­ne­pa­nelen, rui­ten, hoge­drukrei­ni­gers, enz., gede­stil­le­erd water voor accu’s, stri­jki­j­zers, lucht­be­voch­ti­gers, aqua­ria, enz.
PROSPECTUS (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy