Vei­lig ver­war­ming­s­wa­ter dat vold­o­et aan de norm

PUROTAP® HF high­power hars

De bepro­ef­de hars met het gro­te bereik voor con­ven­tio­ne­le verwarmingsinstallaties
FUNCTIE

Getes­te 2‑componenten meng­bedhars met een groot anio­nenhar­sa­an­de­el voor een betrouw­ba­re, vol­l­e­di­ge ont­z­ou­ting bij een gecon­tro­leer­de pH-waar­de. Fil­tert kalk en agres­sie­ve zou­ten uit het water.
Voor het waar­bor­gen van een onbe­ris­pe­li­j­ke en lang­du­ri­ge werking van PUROTAP®-toestellen wor­dt gead­vi­seerd om uit­s­lui­tend PUROTAP®-mengbedhars te gebruiken.

GESCHIKT VOOR
het berei­den van vul- en sup­ple­tie­wa­ter voor ver­war­min­gen en koel­in­stal­la­ties, rei­ni­gings­wa­ter voor zon­ne­pa­nelen, rui­ten, hoge­dru­krei­ni­gers, enz., gede­stil­le­erd water voor accu’s, stri­j­ki­j­zers, lucht­be­voch­ti­gers, aqua­ria, enz.
PROSPECTUS (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy