Sik­kert opv­arm­nings­vand iht. norm

PUROTAP® HF highpower-harpiks

Den afprø­ve­de har­piks med den høje ræk­ke­vid­de til kon­ven­tio­nel­le varmesystemer
FUNKTION

Afprø­vet 2‑kom­po­nent-har­piks i blandings­kar med en stor anionhar­piksan­del til en påli­de­lig kom­plet afs­alt­ning ved kon­trol­le­res pH-vær­di. Fil­tre­rer kalk og aggres­si­ve sal­te fra van­det.
Til sik­ring af pro­blem­fri og lang­tids­hold­bar funk­ti­on af PUROTAP®-apparater anbe­fa­les det, at man ude­luk­ken­de anven­der PUROTAP®-harpiks i blandingskar.

EGNET TIL
fremstil­ling af påf­yld­nings- og sup­p­le­rings­vand til var­me- og køle­an­læg, ren­gørings­vand til sol­pa­ne­ler, vin­duer, høj­tryk­s­ren­se­re, etc., destill­at­li­gnen­de vand til bat­te­ri­er, stry­ge­jern, luft­be­fug­te­re, akva­ri­er etc.
BROCHURE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy