Tur­val­lis­ta stan­dar­dien­mu­kaista lämmityspiirivettä

PUROTAP® HF high power-hartsi

Luo­tet­ta­va, pit­kän ulot­tu­man hart­si per­i­nt­ei­si­in lämmitysjärjestelmiin
TOIMINTA

Testat­tu 2‑kom­pon­ent­ti-seka­ker­ros­hart­si run­saal­la anio­ni­hart­si­o­suudel­la luo­tet­ta­va­an, täy­del­li­seen suo­l­an­pois­toon pH-arvon sää­dön yhtey­des­sä. Poi­staa vede­stä kal­kin ja aggres­sii­vi­set suo­lat.
PUROTAP®-laitteiden luo­tet­ta­van toiminnan ja pit­kän käyt­tö­iän var­mist­ami­sek­si suo­sit­te­lem­me aino­a­s­ta­an PUROTAP®-sekakerroshartsin käyttöä.

SOVELTUVUUS
läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mi­en täyt­tö- ja täy­den­nys­ve­den tuot­to, aurinkop­a­nee­lei­den, ikku­no­iden, pai­ne­pe­sur­ei­den jne. puh­dis­tus­ve­si, tis­la­tun veden kaltai­nen vesi akkui­hin, sili­tysr­au­toi­hin, ilman­ko­stut­ti­mi­in, akvaa­rioihin jne.
ESITE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy