Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­ut­ta­mia vaurioita

PUROTAP® mini

Sein­ä­ki­in­nit­t­ei­nen täyttövesisäiliö
TOIMINTO
Uuden mal­li­nen sein­äase­ma Sur­rem­pi­en läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mi­en lisä­ve­den demi­ne­ra­li­so­in­ti­in. Inte­gro­idul­la mitt­aus­lait­teel­la. Ei tar­vitse teholii­tän­tää. Vaih­det­ta­val­la PUROTAP® 1000 ker­ta­käyt­tö­pa­tru­u­nal­la. Ei sovel­lu kiinnitettäväksi.
GSOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Kai­kil­le suurem­mil­le läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mil­le, joiden vuo­sit­tai­nen täyt­töt­ar­ve on 50 – 1’000 litraa.

ESITE (PDF)

KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy