Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­utta­mia vaurioita

PUROTAP® mini

Sein­ä­ki­in­nitt­ei­nen täyttövesisäiliö
TOIMINTO
Uuden mal­li­nen sein­äa­se­ma Sur­rem­pien läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mi­en lisä­ve­den demi­ne­ral­i­so­in­ti­in. Inte­gro­idul­la mitt­aus­lait­teel­la. Ei tar­vitse teholii­tän­tää. Vaih­dett­a­val­la PUROTAP® 1000 ker­ta­käyt­tö­pa­tru­unal­la. Ei sovel­lu kiinnitettäväksi.
GSOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Kai­kil­le suurem­mil­le läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mil­le, joiden vuo­sit­tai­nen täyt­töt­ar­ve on 50 – 1’000 litraa.
ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy