Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­uttamia vau­rio­i­ta

PUROTAP® mini

Sein­ä­ki­in­nitt­ei­nen täyt­tö­ves­i­säi­liö
TOIMINTO
Uuden mal­li­nen sein­äa­se­ma Sur­rem­pi­en läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­jär­je­s­tel­mi­en lisä­ve­den demi­ne­ral­i­so­in­ti­in. Inte­groi­dul­la mitt­aus­laitteel­la. Ei tar­vit­se teholii­tänt­ää. Vaih­dett­a­val­la PUROTAP® 1000 ker­ta­käyt­tö­pa­tru­unal­la. Ei sovel­lu kiin­ni­tettä­väk­si.
GSOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Kai­kil­le suurem­mil­le läm­pö- ja jääh­dy­tys­jär­je­s­tel­mil­le, joi­den vuo­sit­tai­nen täyt­töt­ar­ve on 50 – 1’000 lit­raa.
ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz