Ingen mine­ra­ler – ingen kalkskader

PUROTAP® mini

Veggs­tas­jon for utfyllingsvann
FUNKSJON
Veggs­tas­jon i ny design. Til demi­ne­ra­li­se­ring av etter­f­yl­lings­vann i stør­re var­me- og kjø­le­an­legg. Med inte­grert måler. Kre­ver ingen strøm­til­kob­ling. Med utskift­ba­re engangs­pa­tron PUROTAP® 1000. Ueg­net til fast tilkobling.
EGNER SEG TIL
Eth­vert stør­re var­me- eller kjøle­sys­tem med etter­f­yl­lings­be­hov på 50–1000 l p.a.

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy