Hel­pos­ti — Sopi­va­sti — Kestävästi

Sano­mat Berger

Syke­hu­uh­te­lu­lai­te läm­pö- ja jäähdytysjärjestelmille
TOIMINTO

Mark­ki­no­iden ainoana huuh­te­lu­lait­tee­na Sano­mat Ber­ger tar­jo­aa vaih­te­le­van huuh­te­lun sykkiväl­lä pai­neil­ma-vesi­s­e­ko­ituk­sel­la. Tämä menetel­mä takaa läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mi­en luo­tett­a­van ja var­man puh­dist­uk­sen liet­tee­stä. Sykkivä huuh­te­lu pystyy jopa avaa­ma­an jo tuk­kiut­uneet lattiapiirit.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Läm­pöa­sen­ta­ja­l­le hänen tar­jo­tes­sa­an ammat­ti­maisen ja tur­val­li­sen jär­je­s­tel­män puhdistuksen.
ESITE (PDF)
Video
© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy