Hel­pos­ti — Sopi­va­sti — Kestävästi

Sano­mat Berger

Syke­hu­uh­te­lu­lai­te läm­pö- ja jäähdytysjärjestelmille
TOIMINTO

Mark­ki­no­iden aino­a­na huuh­te­lu­lait­tee­na Sano­mat Ber­ger tar­jo­aa vaiht­e­le­van huuh­te­lun sykkiv­äl­lä pain­eil­ma-vesis­eko­ituk­sel­la. Tämä menet­el­mä takaa läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­jes­tel­mi­en luo­tet­ta­van ja var­man puh­distuk­sen liet­tee­stä. Sykkivä huuh­te­lu pystyy jopa avaa­ma­an jo tuk­ki­ut­uneet lattiapiirit.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Läm­pöa­sen­ta­jal­le hänen tar­jot­essa­an ammat­ti­ma­isen ja tur­val­li­sen jär­jes­tel­män puhdistuksen.
ESITE (PDF)
Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy