Siche­res Hei­zungs­was­ser nach Norm

PUROTAP® pro­fi

Täyt­tö­vesi suurem­mil­le järjestelmille
TOIMINTO
Liik­ku­va täyt­töa­se­ma suurem­pien läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­laitt­ei­s­to­jen täyt­tö­ve­den ionip­uh­dist­uk­se­en. Este­tään kalk­keutu­mi­sen aihe­utta­mat vau­ri­ot kat­ti­lois­sa. Toi­mi­t­e­ta­an kai­kil­la mit­taus- ja sää­tö­l­ait­teil­la. Vir­ta­lii­tän­tää ei tar­vi­ta. Hart­sia voida­an täyt­tää pai­kan pääl­lä ja käy­te­tyn hart­sin voi hävit­tää sekajätteenä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Läm­pöa­sen­ta­jil­le alu­eil­la, joil­la val­lit­see kor­kea veden­ko­vuus, kau­ko­läm­mi­tysjär­je­s­tel­mil­le, suur­lait­teil­le ja kai­kil­le läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mil­le, joiden vuo­sit­tai­nen täyt­töt­ar­ve on > 1’000 litraa.

PREVIOUS VERSION

KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum