In com­pli­an­ce with stan­dards and manu­fac­tu­rer regulations

PUROTAP® LFM-20

Mit­ta­ri patruunalle

Miner­aa­lit ja suo­lat teknis­essä veden kier­to­ku­lussa joht­a­vat kor­roo­sio­on ja saos­tu­mi­in.
PUROTAP® suod­at­taa voimak­kaas­ti vai­kutta­vat aineet vede­stä ja mah­dol­li­staa sil­lä taval­la häi­riöt­tö­män käytön.

 

  • Ohjel­mo­ita­va raja-arvo
  • Miner­aa­li­pi­toi­suus TDS inä
  • Joh­t­a­vuus µS/cm einä

PREVIOUS VERSION

KÄYTTÖOHJE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz