Kehitäm­me tekni­stä vet­tä

ELYSATOR
engi­nee­ring water

Tekni­stä vet­tä lämmitys‑, jäähdytys‑, teol­li­suus- ja koti­ta­lous­käyt­töön
Sveits­i­läi­nen ELYSATOR Engi­nee­ring AG on vuo­des­ta 1970 tar­jon­nut teknisen veden mah­dol­lis­tu­uk­sia hyö­dyn­täviä asi­antun­ti­ja­rat­kai­su­ja eri sovel­lu­sa­lu­eil­la:
 • Läm­mi­tys­vesi, jääh­dy­tys­vesi, kier­to­ve­si, täy­den­nys­vesi
  Demi­ne­ral­i­so­itu vesi SWKI BT 102–01 / VDI 2035 / Ö‑Norm H 5195–1 uud­is­ra­ken­ta­mi­nen, kun­nos­tus tai perus­kor­jaus.
  Oli­pa kysee­ssä sit­ten nykyai­kai­nen läm­mi­tysjär­je­s­tel­mä (läm­pöpum­put, var­aa­jasäi­liö, läm­pö­ver­kos­to), van­ha öljy­läm­mi­tysjär­je­s­tel­mä tai lat­ti­al­äm­mi­ty­s­put­ki­en kun­nos­tus, ELYSATOR Engi­nee­ring takaa parem­man ener­giate­hok­kuuden, pit­kän aika­vä­lin ongel­mat­to­man toiminn­an ja taku­ukel­poi­suuden.
 • Vet­tä kul­jett­a­vat lait­teet ja hydrau­liko­neet
 • Teol­li­suus
 • Jät­teen­polt­to­lai­tok­set
 • Labo­ra­to­ri­ot
 • Puh­dis­tus ja koti­ta­lou­det
 • Lai­vo­jen ja voima­lo­iden moot­to­ri­jär­je­s­tel­mät
 • ja monet muut asia­kas­koh­t­ai­set sovel­luk­set

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua.

Erfah­ren Sie mehr…

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonu­my eir­mod tem­por­in­vid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua. invid­unt ut labo­re et dolo­re magna ali­quyam erat, sed diam volup­tua.

Erfah­ren Sie mehr…

 • Demi­ne­ral­i­so­in­ti seka­ker­ro­s­hart­s­il­la
 • Hyper­suo­da­tus käänt­eis­os­moo­s­il­la (RO)
 • Jär­je­s­tel­mä­ve­den laadun mit­taus, val­von­ta ja tar­kas­tus
 • Ano­di­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilman­pois­tin, kaa­sun­pois­tin)
 • Magneet­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Ano­di­suo­jaus (kor­roo­sio­nes­to)
 • Mikro­ku­pla­nero­tin (ilman­pois­tin, kaa­sun­pois­tin)
 • Magneet­ti­virt­aus­suo­da­tin (liet­tee­n­ero­tin) (Schlamm­ab­schei­der)
 • Huuh­te­lu ja puh­dis­tus
 • Disper­go­in­tiai­neet läm­mi­tysjär­je­s­tel­män puh­dist­uk­se­en
«Vesi­joh­tove­si ei sovel­lu tekni­si­in sovel­luk­si­in sul­j­etuis­sa vesi­jär­je­s­tel­mis­sä.»

ELYSATOR engi­nee­ring –
tekni­stä vet­tä eri käyt­töt­ar­ko­ituk­si­in.

Parem­pi ener­giate­hok­kuus, käyt­tö­tur­val­li­suus ja taku­uvar­muus
VESIJOHTOVESI
– KALKKI
– RUOSTE
– KAASUT
– MINERAALIT
– HAITTA-AINEET

= DEMINERALISOITU VESI TEKNISIIN SOVELLUKSIIN

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz