Säkert upp­värm­nings­vat­ten enligt norm

PUROTAP® micro

FUNKTION
Engångs­pa­tron med ett spe­ci­ellt cer­ti­fie­rat två­kom­pon­ents bland­bädd­s­harts för totalavsaltning.
Färg­förändrin­gen visar patro­nens filtereffekt.

Med enkelt vägg­fäs­te, slang­anslut­ning 2,8 m och inte­gre­rad slanghållare.

LÄMPLIG FÖR

Späd­vat­ten för upp­värm­ning och destil­lerat vat­ten för var­je hus­håll (strykjärn, luft­fukt­are, biltvätt eller bas­vat­ten för akva­ri­er etc.). Enkel och säker til­lämp­ning av föres­krifter­na SWKI BT 102–01 och VDI 2035 samt Ö‑NORM H 5195–1.

 

FÖRBRUKNINGS

PUROTAP® micro blue

BROSCHYR (PDF)

BRUKSANVISNING (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
INSTALLATION & USE

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy