För den ener­gi­e­ffek­ti­va värmeanläggningen

H2O GUARD® lift

Kraft­pa­ke­tet 6 i 1

FUNKTION

 • pH-Erhö­hung
 • Gelös­ter Sau­er­stoff wird reduziert
 • Micro­gas­bla­sen­ab­schei­der
 • Schwe­be­stoff­fil­ter
 • Magnet­fluss­fil­ter
 • Zwei voll­in­te­grier­te Kugelhahnen

Din enhet för

 • par­hus och fris­tåen­de hus
 • Kret­sar för kylning
 • Cir­ku­leran­de vatten

LÄMPAR SIG FÖR

 • Vär­me­pumps­dri­ven upp­värm­ning, olje-/ga­sup­p­värm­ning, trä­pel­letsup­p­värm­ning, solvärme
 • Golv­vär­me, radia­to­rer, vägg- eller takvärme
 • Vat­ten­ba­ser­a­de kylsystem

BROSCHYR (PDF)

BRUKSANVISNING (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy