Tur­val­lis­ta stan­dar­dien­mu­kaista lämmityspiirivettä

TOIMINTA

Testat­tu 2‑kom­pon­ent­ti-seka­ker­ros­hart­si run­saal­la anio­ni­hart­si­o­suudel­la luo­tet­ta­va­an, täy­del­li­seen suo­l­an­pois­toon pH-arvon sää­dön yhtey­des­sä.» Poi­staa vede­stä kal­kin ja aggres­sii­vi­set suo­lat.
PUROTAP®-laitteiden luo­tet­ta­van toiminnan ja pit­kän käyt­tö­iän var­mist­ami­sek­si suo­sit­te­lem­me aino­a­s­ta­an PUROTAP®-sekakerroshartsin käyttöä.

SOVELTUVUUS
täyt­tö- ja lisä­ve­den tuot­to uuden suku­pol­ven talo­te­kniik­ka­jär­jes­tel­mis­sä. Eri­tyises­ti läm­pö­pum­put, mata­l­a­läm­pö­jär­jes­tel­mät, kyl­mä­jär­jes­tel­mät ja teknisen veden varaajat.
ESITE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy