Tur­val­lis­ta stan­dar­di­en­mu­kais­ta lämmityspiirivettä

TOIMINTA

Testat­tu 2‑kom­po­nent­ti-seka­ker­ro­s­hart­si run­saal­la anio­nihart­sio­suudel­la luo­tett­a­va­an, täy­del­li­se­en suol­an­pois­toon pH-arvon sää­dön yhtey­des­sä.» Poi­staa vede­stä kal­kin ja aggres­siivi­set suo­lat.
PUROTAP®-laitteiden luo­tett­a­van toiminn­an ja pit­kän käyt­töiän var­mist­ami­sek­si suo­sitt­e­lem­me ainoa­sta­an PUROTAP®-sekakerroshartsin käyttöä.

SOVELTUVUUS
täyt­tö- ja lisä­ve­den tuot­to uuden suku­pol­ven talo­te­kniik­ka­jär­je­s­tel­mis­sä. Eri­tyises­ti läm­pöpum­put, mata­l­aläm­pö­jär­je­s­tel­mät, kyl­mä­jär­je­s­tel­mät ja teknisen veden varaajat.
ESITE (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy