Cor­ro­sie­be­scher­ming voor verwarmingsinstallaties

ELYSATOR® trio

Cor­ro­sie­be­scher­ming voor klei­ne en mid­del­gro­te verwarmingen
FUNCTIE

ELYSATOR® trio is het eni­ge cor­ro­sie­be­scher­ming­stoes­tel dat tege­li­j­ker­tijd agres­sie­ve gas­sen en stof­fen uit het ver­war­ming­s­wa­ter absor­be­ert, ze scheidt en het restant fil­tert. Op die manier kun­nen de waar­de­vol­le meta­len com­po­nen­ten van het ver­war­ming­s­sys­te­em tegen roest en slik also­ok tegen sto­rin­gen beschermd worden.

GESCHIKT VOOR

ver­war­mings­in­stal­la­tie in een­ge­zins­wo­nin­gen en flat­ge­bou­wen met een water­in­houd van max. 5.000 l.

PROSPECTUS (PDF)
HANDLEIDING (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz