Rust­bes­kyt­tel­se for var­me­sys­temer

ELYSATOR® trio

Kor­ro­si­ons­bes­kyt­tel­se til mind­re og mid­dels­to­re var­me­an­læg
FUNKTION

ELYSATOR® trio er det enes­te appa­rat til kor­ro­si­ons­bes­kyt­tel­se, som på sam­me tid absor­be­rer og sepa­re­rer aggres­si­ve gas­ser og stoff­er ud af var­me­van­det og fil­tre­rer res­ter fra. Der­ved kan var­me­sys­te­mets vær­di­ful­de metal­kom­po­nen­ter bes­kyt­tes mod rust og slam og forstyr­rel­ser for­hind­res.

EGNET TIL

Var­me­an­læg i enfa­mi­lies- og fler­fa­mi­lies­hu­se med et vand­ind­hold på op til 5’000 l.

BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz