Ontwikkeling en techniek

Voor de meest uiteenlopende technische toepassingen waarbij water als medium wordt gebruikt, worden er aan het water nog hogere eisen gesteld dan aan drinkwater.

Wij stellen het water zodanig op punt dat het geschikt is voor de gewenste technische toepassing. Water zit in een continu circuit. Door zon en wind zal het water in de atmosfeer condenseren en valt het weer neer op aarde in de vorm van regen of sneeuw. Het stroomt over diverse oppervlakken en gronden, dringt binnen in steenlagen en verrijkt zich eeuwenlang met mineralen en gassen. Water is bijna overal op aarde beschikbaar maar lang niet meer zo overvloedig en het heeft ook zelden de gewenste kwaliteit. Water moet met behulp van gepaste technologieën eerst worden behandeld zodat de mens het kan gebruiken. Maar voor de meest uiteenlopende technische toepassingen waarbij water als medium wordt gebruikt, worden er aan het water nog hogere eisen gesteld dan aan drinkwater. Technisch water mag bijvoorbeeld geen gassen en mineralen meer bevatten. Deze waterzuivering gebeurt door middel van speciale procedés. Wij noemen het: engineering water®. Wij stellen het water zodanig op punt dat het geschikt is voor de gewenste technische toepassing.

Milieu

Wij zetten actief in op het behoud van natuurlijke levensbronnen. Zo gaan wij spaarzaam om met de natuurlijke reserves en denken wij aan onze ecologische voetafdruk door een ecologische productoptimalisering en de verbetering van onze productie- en distributieprocessen en materiaalcycli.

Ook door onze producten te gebruiken, denkt u aan het milieu: uw verwarmingsfactuur gaat naar omlaag door een lager energieverbruik, minder onderhoudskosten en uw ruimten zijn altijd aangenaam warm. En vergeet ook niet dat elke gebruiker zo zijn steentje bijdraagt tot een beter milieu.