Kehitys ja tekniikka

Mitä erilaisimmissa teknisissä sovelluksissa vedeltä edellytetään vieläkin korkeampia vaatimuksia kuin juomavedeltä.

Me kehitämme vettä, kunnes se soveltuu haluttuun tekniseen tarkoitukseen. Vesi on jatkuvasti liikkeessä. Se tiivistyy auringon ja tuulen voimasta ilmakehän yläpuolelle ja palaa maahan jälleen sateen ja lumen muodossa. Se valuu mitä erilaisimpien pintojen ja maakerrostumien läpi, suotautuu kalliokerroksiin, ja on rikastunut näin jo vuosisatojen ajan mineraaleilla ja kaasuilla. Vettä on saatavilla lähes kaikissa maailman paikoissa, mutta ei enää yltäkylläisesti ja vain harvoin toivotun laatuisena. Vesi täytyy ensin puhdistaa sopivilla tekniikoilla, jotta se soveltuu ihmisten käyttöön. Kuitenkin erilaisissa teknisissä sovelluksissa vedeltä edellytetään vieläkin korkeampia vaatimuksia kuin juomavedeltä. Sen täytyy esimerkiksi olla kaasutonta eikä se saa sisältää enää mineraaleja. Silloin käytetään erikoismenetelmiä. Me kutsumme sitä nimellä: engineering water®. Me kehitämme vettä, kunnes se soveltuu haluttuun tekniseen tarkoitukseen.

Ympäristö

Meillä on aktiivinen rooli luonnollisten elämän edellytysten ylläpidossa säästämällä luonnon raaka-aineita ja parantamalla ympäristötehokkuutta tuotteiden, tuotanto- ja myyntiprosessien sekä aineiden kiertokulun ekologisella optimoinnilla.

Myös tuotteidemme käyttö auttaa ympäristöä. Alhaisemman energiankulutuksen ansiosta alhaisemmat lämmityskustannukset, vähemmän huoltotöitä ja lämpimät tilat. Ei pidä unohtaa, että jokainen käyttäjä säästää siten ympäristöä.