Udvikling og teknik

Der bliver stillet stadig højere krav til vandet til de mest forskellige tekniske anvendelser, end der stilles til drikkevandet.

Vandet bliver udviklet af os, indtil det passer til den ønskede tekniske anvendelse. Vand befinder sig i et konstant kredsløb. Det bliver drevet op af sol og vind og kondenserer hen over atmosfæren og når igen jorden i form af regn eller sne. Det løber hen over de mest forskellige overflader og jorde, siver ned i stenlag og beriges undervejs igennem århundreder med mineraler og gasser. Der findes vand på næsten ethvert sted på jorden, men ikke længere i rigelig mængde og kun sjældent i den ønskede kvalitet. Vandet skal først behandles ved hjælp af egnede teknologier, så mennesket kan bruge det efter hensigten. Der bliver dog stillet stadig højere krav til vandet til de mest forskellige tekniske anvendelser, end der stilles til drikkevandet. For eksempel skal det være fri for gasser, eller det må ikke længere indeholde nogen mineraler. Til dette formål anvendes særlige fremgangsmåder. Vi kalder det: engineering water®.

Miljøet

Vi påtager os en aktiv rolle ved opretholdelsen af de naturlige livsunderstøttende systemer, idet vi skåner de naturlige ressourcer og forbedrer vores indsats for miljøet igennem økologisk optimering af vores produkter, produktions- og salgsprocesser samt stofkredsløb.