PUROTAP - FYLLA I RIKTIGT

Ju mer systemvatten ett värmesystem innehåller, desto mer kalk kommer in med påfyllningsvattnet. Moderna apparater som väggmonterade värmevattenberedare, värmepumpar och solvärmeanläggningar skadas av den utfällda kalken, även när vattnet har en låg hårdhetsgrad.

Efter avsaltningen med hjälp av PUROTAP innehåller vattnet nästan inga beståndsdelar, som kan fällas ut och avlagra sig i pannan eller värmeväxlaren. En av fördelarna med användningen av PUROTAP är också att alla neutrala salter, t.ex. klorid, sulfat och nitrat, som under vissa förhållanden kan orsaka korrosioner, tas bort.